OBCHODNÉ
PODMIENKY


sledujte nás aj na facebooku

OBCHODNÉ PODMIENKY BR EXPORT S.R.O.


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán plynúce
z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť BR Export, s. r. o.
(sídlo na Daxnerovej ul. č. 6 v Martine, PSČ 036 01, IČO: 368 286 70, DIČ: 2022438770,
IČ DPH: SK2022438770, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Žiline oddiel Sro,
vložka číslo 19443/L, prevádzka Záturčianska 68, 036 01 Martin, ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru ponúkaného na internetovej stránke
formou elektronického obchodu predávajúceho. Účet pre bezhotovostné platby má predávajúci
vedený v Tatra banke - 2626027693/ 1100 a pri bezhotovostnej platbe je zaužívaný
variabilný symbol číslo objednávky. Prehľad kontaktných údajov je uvedený v záložke kontakty.

ako nakupovať na našich stránkach - návod 

▪ ceny, dodanie tovaru, storno objednávky 

reklamačný poriadok - postup a formulár  

ochrana osobných údajov 

 


priaznivé vianočné ceny.. .

BR Export,s.r.o. ~
obchoduje pod značkou

pozrite si
naše ďaľšie produkty:

BR Export,s.r.o. ~
obchodne zastupuje značky
ZIPPER a HOLZMANN